FİNANS YÖNETİMİ'NDE CFO'NUN ROLÜ


 • Şirket stratejisinin ve bütçesinin belirlenmesi sürecine liderlik eder.
 • Finansman ve nakit akışı süreçlerini yönetir.
 • Finansal liderlik ve karar alma konularında insiyatif alır.
 • Şirket içi finans ve muhasebe süreçlerinin geliştirilmesini ve dökümantasyonunu sağlar.
 • Anahtar performans göstergelerini içeren dönemsel operasyonel raporlama yapar.
 • Satış ve pazarlama ekiplerini destekler.
 • Finansal iş ortakları ve danışmanlarla işbirliği yapar.

Finansal Özel İnceleme


 • CFO şirketin FAVÖK’ünü ve kazanç analizini gözden geçirir.
 • Kazançlara etki eden kalemleri tespit eder.
 • Varlıkların, borçların, operasyonel gelir ve giderlerin analizini yapar.
 • Personel verimliliğinin analizini yapar.
 • İşletme stratejisini ve varsayımlarını gözden geçirir, yeni öneriler getirir.

Finansmana Aracılık


 • CFO şirketin finansman ihtiyaçlarını tespit ederek en uygun finansman seçeneklerinin sağlanmasından finans kuruluşlarıyla kredi sözleşmesi imzalanana kadar olan süreçte finansmana aracılık danışmanlığı verir.
 • İşletme sermayesinin finansmanı, proje finansmanı, halka arz aracılığı danışmanlığı (IPO) gibi finansman konularında şirket içinde bir finansal know-how oluşturur.

Şirket Birleşme ve Satın Alma


 • CFO şirket birleşmesi ve satın alma danışmanlığı verir (şirketin konumuna göre alıcı taraf veya satıcı taraf olarak).
 • Finansal özel inceleme (financial due diligence) çalışmasını yapar.
 • Şirketin değerlemesini yapar.
Bize Ulaşın